Patriotic quotes and poems

Khuda ki khas rehmat hai
buzurgon ki basharat hai
kai naslon ki qurbani
kai naslon ki mehnat hai
jab hi tareekh ne rakha hai
Is ka naam pakistan
pakistan pakistan pakistan pakistan
Mera peghaam pakistan
Happy independence day

Search This Blog