Kya karo gey

Kya karo gey? Hum say jawab-e-guftago lay kar
Keh jo diya teray hain,, faqat teray hain,, Bas teray hain

Search This Blog