JAHANNUM KI WADI "Jahannum main 1 wadi hai Jis ka Naam 'WAIEL' hai, agar is main Pahaar (Mountain) Dalay jaen to Wo Bhi iske Garmi say Peghal jaen aur Ye un Logon ka Thikana hai Jo Namaz main Susti krtay aur Waqt k bad Qaza kr k parhtay hain magar ye k wo apni Kotahi pr Nadim hon aur Bargah E Khudawandi 'Azzawajl' main Toba kren".

(KITAB UL KABAIR,PAGE#19, Daar Maktaba Tul Hayat Berot

Search This Blog