Phatan to Bill Gates

Phatan to Bill Gates:
Wo yaara tum bi kamal ka admi ho!

GATES:
WHY?
... ... ...
Phatan:
Khocha Tum ne naam GATES rkha howa hai.,
or
Kaam tum WINDOWS ka karta hy... ;)

Search This Blog